Aankondiging ALV 16 december

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar eenieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken ‘fysiek’ houden geen doorgang kunnen laten plaatsvinden. Het bestuur is daarom voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren 16 december 2020, 20:00 via MS Teams. 

Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag, onder vermelding van de redenen, van u. Let wel, het bestuur is door de Corona-spoedwet gerechtigd om deze wijze van vergaderen te bepalen, dus het is niet noodzakelijk dat iedereen instemt met deze keuze, maar wij hopen uiteraard dat u ons in deze vorm wilt volgen. 

Agenda:

  • Jaarverslag 
  • Status speerpunten uitgesproken ALV 26 februari

Volgens de Corona-spoedwet kunt u tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering schriftelijk/elektronisch vragen stellen, over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming. De stukken zullen later deze ter inzage online beschikbaar worden gesteld.

Geef een reactie