Algemene ledenvergadering op vrijdag 15 april

De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 15 april om 20u plaats op Microsoft teams. Deze zal toegankelijk zijn onder de volgende link: ALV Alcmaria Victrix .Omdat de wielerbaan in gebruik is voor vluchtelingen opvang zullen wij weer op een online bijeenkomst terug moeten vallen.

De agenda en stuk(ken) ter goedkeuring volgen in de weken voorafgaand aan de vergadering. Het bestuur hoopt jullie allemaal online te kunnen begroeten de 15e.