LEDENVERGADERING 17 FEBRUARI

Mogelijk is het u ontgaan en misschien weet u het al……


Algemene ledenvergadering op 17 februari sportcomplex de Meent
Op vrijdag 17 februari vindt de algemene ledenvergadering plaats in de “Time Out” zaal op sportcomplex De Meent. Inloop en inzage van de jaarstukken is vanaf 19.30u en aanvang om 20.00u. Tijdens de algemene leden vergadering van 17 februari staan de volgende punten op de agenda: Opening Notulen ALV 13 april 2022 Toelichting jaarrekening en verslag kascommissie Decharge Benoeming nieuwe kascommissie Verslag lopende zaken  AV kijkt vooruit Rondvraag en afsluiting
Wij kijken er naar uit om jullie de 17e te kunnen verwelkomen. Dus zet deze datum alvast in de agenda.

Wat: ALV Alcmaria Victrix
Wanneer: 17 februari 2023, aanvang 20.00u (inloop vanaf 19.30u)
Waar: Time Out ruimte op sportcomplex De Meent, deze bevindt zich bovenaan de grote trap bij ingang
 

Geef een antwoord