Nieuwsbrief 5 mei: Hervatting jeugdtraining

In de nieuwsbrief van 5 mei is het protocol voor het hervatten van de jeugdtraining toegelicht. Via deze link is dit bericht terug te lezen.


Aanmelden voor de trainingen (vanaf 6 mei) is verplicht. De nieuwe groepsindeling en eventuele veranderingen van het exacte aanvangstijdstip worden zo spoedig mogelijk doorgeven.


Er is een aparte sectie ingericht op de website waar alle relevante informatie terug is te vinden.

Geef een antwoord