Toegangslink Algemene ledenvergadering op maandag 22 maart

Volgende week maandag vindt de ALV plaats via MS Teams. Inschakelen kan vanaf 8u via deze link. Als je de link aanklikt kun je direct vanuit je internet browser deelnemen aan de bijeenkomst door de bijbehorende optie te selecteren.

De volgende punten staan op de agenda:

  • Notulen ALV 2019 en 2020
  • Verslag kascommissie jaarrekening 2020
  • Vaststellen contributie 2021
  • Verslag activiteiten (Overstap Clubcollect, Regioteam, Trainingsplan)
  • Status sportpaleis
  • Routekaart activiteiten na corona
  • Afzwaaien Trudi als penningmeester en adviseur van het bestuur

De stukken ter goedkeuring zijn te vinden via de website. Vragen over de stukken of agendapunten kunnen tot twee dagen voor de vergadering worden ingediende via bestuur@alcmaria-victrix.nl Zoals jullie zien is er een hoop te bespreken en het bestuur hoopt jullie dan ook van harte te verwelkomen op de 22e.

Geef een antwoord