LEDENVERGADERING WV ALCMARIA-VICTRIX KRIJGT GOED NIEUWS!

De opkomst was verwonderlijk hoog. Net als bij vele  verenigingen is ook bij dit soort bijeenkomsten de animo niet bijster groot. Daarom keek het bestuur van Alcmaria-Victrix toch ietwat verrast, toen er zo’n 25 personen de moeite hadden genomen om afgelopen vrijdagavond richting de Meent in Alkmaar te komen.

De opkomst was verwonderlijk hoog. Net als bij vele  verenigingen is ook bij dit soort bijeenkomsten de animo niet bijster groot. Daarom keek het bestuur van Alcmaria-Victrix toch ietwat verrast, toen er zo’n 25 personen de moeite hadden genomen om afgelopen vrijdagavond richting de Meent in Alkmaar te komen.

Daar werd voor de eerste maal dit jaar de ledenvergadering gehouden. Of men voorkennis had weten we niet, maar de komst van Leo van Etten, ooit ploegleider van de toch legendarische DEXTRO formatie, was al een teken dat er toch iets belangrijks gedeeld zou worden.

Na de bekende bestuurlijke verplichtingen werd door hem na introductie door de zittende voorzitter Peter van Hoof, een magistraal wielerplan gepresenteerd. Enkelen aanwezigen hadden er al iets van vernomen, maar nu kon ook formeel de ledenvergadering van deze wielervereniging kennis van nemen. Onder de naam outdoor BIKE Experience Geestmerambacht werd een kleurig ontwerp getoond voor verschillende wielersport disciplines op een prachtig stuk grondgebied. Uiteindelijk zal door fuseren op termijn van verenigingen een groter bestaansrecht worden gecreëerd.

Uiteindelijk is het bedoeling dat dit plan wordt aangenomen door de betrokken gemeenten, mede omdat het inspeelt op een multi functioneel science park.

Na een vlammend van Leo van Etten betoog werd dit initiatief nog eens bekrachtigd door een toespraak van Levien Mechielsen (Kuif) die als oud baanman van de piste in Alkmaar een dergelijk initiatief zeer vooruitstrevend vond. Deze nestor van de grote motoren weet waarover hij het heeft en onder overdracht van enkele belangrijke relikwieën, die hij aan Matthé Pronk sr gaf, benadrukte hij dat dit plan volgens hem zeer inspeelt naar de toekomst toe, voor vooral de Regionale wielerjeugd.

Levien kreeg dan ook de handen op elkaar van de aanwezige leden, die tevens het toch nog jonge bestuur van WV Alcmaria-Victrix bedankte voor het afgelopen jaar. Mariska Jansen, penningmeester van deze, moet helaas het bestuur verlaten het komende jaar dit in verband met verhuizing naar elders in het land. Een mooie bos bloemen en een hartelijk bedank viel haar dan ook ten deel.

Fred de Groot kon ook een mooie bos in ontvangst nemen, hij heeft een stuk begeleiding van jeugd en sportklassen/amateurs overgedragen aan nieuwe gezichten. Zijdelings blijft hij betrokken bij als hoofdtrainer bij de vele activiteiten en zeker de voortgang van de club.

Het bestuur AV

Geef een antwoord