Nieuw bestuur treedt aan tijdens de ALV

Het was opvallend druk op de afgelopen algemene ledenvergadering van de wielervereniging Alcmaria-Victrix en dat had dan ook een bijzondere reden! Een groot deel van het bestuur nam afscheid en er kwam een (haast) voltallig bestuur voor terug.

In redelijk “diepste geheim”, waren er gesprekken geweest met de nieuwe voorzitter, die er wel oren had naar deze niet makkelijke functie binnen Alcmaria.

Roeland Vlieger nam als blijvend lid van bestuur het woord en loodste zo de toehoorders door deze drukke vergadering.

Voordat de aanwezige leden konden stemmen over deze bestuur aanstelling, werd er afscheid genomen van niet de minsten, n.l. Mats Dekker en Fred de Groot.

De aankomende voorzitter nam uitgebreid de tijd om de “loopbaan” van Mats en Fred te belichten en nog eens aan te geven welke grote waarde deze twee voor Alcmaria betekenen.

Fred gaat zich weer volledig richten op het trainerschap bij de sportklasse en amateurs (25 man sterk) en zijn studie sportpsychologie heeft nu even voorrang. Daarnaast gaat hij de regio combiploeg NH nieuwelingen begeleiden samen met Alex Schutte van HRTC. Mats gaat door met waar hij bijzonder goed in is, de jeugd opvangen en op de fiets zetten op de wielerbaan in Alkmaar en vele zaken die hij ondermeer als jurylid moet verrichten.

Ook de nieuwe leden stelden zich voor. Wie komen er allemaal?

Voorzitter wordt Peter van Hoof. Lid van bestuur: Martijn Lust (leden administratie en PR) René Pascha (kleding) Bas Rijs (wedstrijdsecretariaat) Steven Heshusius (o.a. webmaster).

Aan de hand van een duidelijke presentatie, werd uitgelegd wat de doelstellingen zijn voor de komende jaren. De jeugd blijft hierin een belangrijke rol spelen, maar ook het uitbreiden van activiteiten voor een bredere groep renners houdt de aandacht. Op de vraag vanuit het publiek of er nog gedacht werd aan een fusie, werd dit, mede door de komst van een regioploeg, waarin meerdere verenigingen vertegenwoordigd zijn, geen prioriteit toebedeeld.

Nadat ondermeer Steven de nieuwe website had gepresenteerd, kon een ieder het glas of kopje heffen op het nieuwe bestuur van deze Alkmaarse wielervereniging.

Wij wensen het nieuwe bestuur veel wijsheid toe en zoals we altijd afsluiten…

Alcmaria…Victrix!

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord