Algemene ledenvergadering op de Meent

Naar aanleiding van een verzoek om de ALV fysiek te organiseren is er een ruimte bij ijsbaan De Meent geboekt. De vergadering zal plaatsvinden in de “Time Out” ruimte. Inloop en inzage van de jaarstukken is vanaf 19.30u en aanvang om 20.00u. Tijdens de algemene leden vergadering op 15 april staan de volgende punten op de agenda:

  • Opening
  • Notulen ALV 22 maart 2021
  • Toelichting jaarrekening en verslag kascommissie
  • Decharge
  • Benoeming nieuwe kascommissie
  • Verslag lopende zaken (deelname regioteam, renovatie sportpaleis)
  • Rondvraag en afsluiting

Wij kijken er naar uit om jullie de 15e te kunnen verwelkomen. Dus zet nu in de agenda.

Wat: ALV Alcamaria Victrix
Wanneer: 15 april 2022, aanvang 20.00u (inloop vanaf 19.30u)
Waar: Time Out ruimte op sportcomplex De Meent