Onderzoek outdoor Bike Experience

Publicatiedatum: 4 oktober 2023

Het recreatieschap doet in overleg met de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard een onderzoek naar de mogelijkheden voor de vestiging van een Outdoor Bike Experience

op of naast het baggerdepot/evenemententerrein in Geestmerambacht.

Voorstel Outdoor Bike Experience

In 2022 hebben BMX vereniging De Kley-Drivers, wielerverenigingen Noord-Holland en Alcmaria Victrix en Radboud Inline-skating een voorstel gemaakt voor een Outdoor Bike Experience: een in Nederland uniek multifunctioneel openlucht wieler-, BMX- en skeelersportpark. Er wordt gemikt op een grootschalige ontwikkeling met een landelijke aantrekkingskracht.

Richtinggevend besluit

De gemeente Alkmaar, gemeente Dijk en Waard en het recreatieschap staan in principe positief tegenover de ontwikkeling van dit initiatief in Geestmerambacht. Er is een richtinggevend besluit genomen door het bestuur van het recreatieschap om de Bike Experience te koppelen aan het evenemententerrein. De locaties op en naast het baggerdepot en de evenementenlocatie krijgen daarbij de voorkeur. De inpassing van de Bike Experience voor genoemde locaties kan verder worden onderzocht. Duidelijk is dat de inpassing geen eenvoudige opgave is; er is geen garantie op een positieve uitkomst. Het streven is voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te hebben.

Vervolg stappen

Aan de initiatiefnemers is gevraagd om aan de slag te gaan met een businesscase. De financiering is hier uiteraard onderdeel van. Het onderzoeken van de planologische haalbaarheid is tevens een punt van aandacht.

De potentiële locaties in het recreatieschap worden eind deze maand – begin november besproken met direct belanghebbenden. Hun inbreng wordt meegewogen bij het nemen van een besluit over de locatie.

bron geestmerambacht recreatie

Geef een antwoord