EXTRA JAARVERGADERING 14 APRIL AS!

Ingelaste algemene ledenvergadering op vrijdag 14 april op sportcomplex de Meent
 
Op vrijdag 14 april vindt de volgende ALV plaats. Deze wordt wederom gehouden in de “Time-out” ruimte van sportcomplex de Meent. Inloop is vanaf 19.30u en start om 20u.  

Zoals aangegeven tijdens de vorige bijeenkomst maken de onzekere situatie rondom de renovatie van het Sportpaleis en veranderende behoefte aan de rol van sportverenigingen dat wij het gesprek over de toekomst van onze  club in deze extra bijeenkomst door willen zetten.

Agenda:
Welkomstwoord en terugblik ALV in februari
Clubcultuur Alcmaria Victrix
Begroting 2023 en 2024
Voorstel contribrutiestructuur 2024
Brede wielervereniging Alkmaar
Vacatures bestuursleden en vrijwilligers bestand
Rondvraag

De club staat voor een aantal keuzes, die het bestuur in afstemming met de leden wil maken. Het uitgangspunt is om vanuit onze sterke punten, een ervaren en gediplomeerde begeleiding voor de jeugd en een groeiend groep fanatiekelingen en liefhebbers bij de volwassenen, een clubstructuur neer te zetten die ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen met plezier op de fiets houdt.

We hopen weer een groot aantal van jullie te kunnen verwelkomen.


Wat: ALV Alcamaria Victrix
Wanneer: Vrijdag 14 april 2023, aanvang 20.00u (inloop vanaf 19.30u)
Waar: Time Out ruimte op sportcomplex De Meent, deze bevindt zich bovenaan de grote trap bij ingang
 

Geef een antwoord