NIEUWE BEGELEIDING VOOR DE JEUGD!

Een belangrijke invulling van de begeleiding kunnen we jullie mededelen..

Liesbeth Bakker pakt de “handschoen” op voor wat betreft begeleiding van de jeugd. Dit is een heugelijke ontwikkeling.

Mede met de op handen zijnde fusie, zal dit een belangrijke taak worden binnen deze.

Ter zijner tijd zullen we haar even nader voorstellen, maar voor nu zijn we erg happy!

Welkom Liesbeth!

namens bestuur en begeleiding

Geef een antwoord